Bokning

Anki Strandberg
Tfn: 070-603 44 72
anki@ankies.se

För bokningar i Norge:

JH Formidling
v/Jan Husebæk
Tfn: 0047 905 51 087
huseba@online.no
www.jhformidling.no