Bokning


Cattis Johansson
Tfn: 0302-67 15 12
cattis@ls-tonart.se
www.ls-tonart.se

För bokningar i Norge:

JH Formidling
v/Jan Husebæk
Tfn: 0047 905 51 087
huseba@online.no
www.jhformidling.no


För övriga frågor, ta kontakt med Ankies direkt:
Anki Strandberg
Tfn: 070-603 44 72
anki@ankies.se